Departament de producció

Disposem d’una nau industrial de 600 m² aproximadament, dedicada a la producció, muntatge i emmagatzematge dels expositors.

Les instal·lacions d’aquest departament tenen diferents tipus de maquinària:

● Centre de treball per control numèric SCM Record 130.

● Aplacadores per a cantonades rectes, curves i amb forma.

● Esquadradora ORTZA 370T.

● Maquinària diversa amb trepants automàtics, premses de muntatge,…

La nostra maquinària està preparada per a treballar tot tipus de taulells: aglomerats, contraplacats, DM, melamines.